با ما تجربه شیک بودن را داشته باشید

نگهداری یک امر مستمر روزانه، دوره‌ای و یا برنامه‌ریزی شده است که انجام آن جهت حفظ عملکرد مطلوب ساعت، ضروری است. نگهداری شامل کارهای معمول و متداولی است که به منظور پیشگیری از استهلاک و آسیب ساعت انجام می‌شود؛ مفاد و توصیه‌های مهم جهت نگهداری اصولی هر ساعت، با توجه به توصیه‌های کمپانی سازنده، نظرات کارشناسان فنی مجرب و همچنین در نظر گرفتن شرایط محیطی و فرهنگی کشور عزیزمان ایران، در قالب برنامه‌ی جامع نت پیشگیرانه همراه با ساعت به خریداران گرامی تحویل داده می‌شود.